Myndighedsgodkendelser

Her kan du læse om vandværkets myndighedsgodkendelser inden for temaerne:

  • Landzoneproces

  • Lånegaranti

  • Profylakse

  • Fælles produktionsvandværk

  • §11 levering af blødt drikkevand

  • Spildevand

Klik på titlerne for at hente dokumenterne ned.

Landzoneproces
Principiel ansøgning om landzone tilladelse

Dette dokument er en ansøgning om principiel godkendelse efter landzoneloven fra d. 20 januar 2024.

Læs dokumentet her

Referat KP udvalg

Dette dokument er et referat fra Klima- og Planudvalget angående opførelsen af vandværk og solcelleanlæg.

Læs dokumentet her

Indstilling ang. opførelse af vandværk og solcelleanlæg

Dette dokument er en indstilling til Klima- og Planudvalget, foretaget på vegne af Teknik- og Miljøforvaltningen, om at forvaltningen går i dialog med berørte vandværker om, hvorvidt Borup Vandværk kan opføre et nyt vandværk nord for Nr. Dalby, uden at der først er udarbejdet en ny vandforsyningsplan.

Læs dokumentet her

Lånegaranti
Ansøgning om lånegaranti

Dette dokument er en ansøgning om lånegaranti fra Køge Kommune i forbindelse med Borup Vandværks planer om indførsel af blødere drikkevand og etablering af nyt vandværk. 

Læs dokumentet her

1) Garantistillelse for Borup Vandværk

Dette dokument er en garantistillelse for Borup Vandværk i 2021, hvor Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2021 på op til 38 mio. kr. til Borup Vandværk mod opkrævning af 0,4 pct. i garantiprovision.

Læs dokumentet her

2) Garantistillelse for Borup Vandværk

Dette dokument er en garantistillelse for Borup Vandværk i 2021, hvor Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2021 på op til 38 mio. kr. til Borup Vandværk mod opkrævning af 0,4 pct. i garantiprovision. Beslutning: anbefales.

Læs dokumentet her

3) Garantistillelse for Borup Vandværk

Dette dokument er en garantistillelse for Borup Vandværk i 2021, hvor Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2021 på op til 38 mio. kr. til Borup Vandværk mod opkrævning af 0,4 pct. i garantiprovision. Beslutning: godkendt.

Læs dokumentet her

Konsekvens af nyopført vandværk

Dette dokument viser et overblik over vandværkets finansieringsomkostninger.

Læs dokumentet her

Ønsker du at vide mere om vandværket?

Så er du velkommen til at orientere dig i vores folder.

§11 om levering af blødt drikkevand
Ansøgning om øgede driftsudgifter

Dette dokument er en ansøgning om godkendelse af § - 11 mål om ”levering af blødt drikkevand” fra Borup Vandværk fre d. 23. juli 2021.

Læs dokumentet her

1) Godkendelse af § 11 mål

Dette dokument er en instilling om godkendelse af § 11 mål - levering af blødt drikkevand fra Borup Vandværk. Beslutning: anbefales.

Læs dokumentet her

2) Godkendelse af § 11 mål

Dette dokument er en instilling om godkendelse af § 11 mål - levering af blødt drikkevand fra Borup Vandværk. Beslutning fra Køge byråd: ikke frigivet.

Læs dokumentet her

3) Godkendelse af § 11 mål

Dette dokument er en instilling om godkendelse af § 11 mål - levering af blødt drikkevand fra Borup Vandværk. Beslutning fra Køge byråd: godkendt.

Læs dokumentet her

Fælles produktionsvandværk
Nyt produktionsvandværk

Dette dokument er en besked til Køge Kommune vedr. det nye produktionsvandværk.

Læs dokumentet her

Råvand-tabel

Dette dokument er et bilag, der viser en tabel over eksisterende rene boringer og mulige nye boringer.

Læs dokumentet her

Indvinding råvand

Dette dokument er et bilag, der viser indvinding af råvand for det fællesproduktionsvandværk. Fra d. 29. maj 2023.

Læs dokumentet her

Placering af nyt vandværk

Dette dokument er en illustration af placeringen af det nye vandværk.

Se dokumentet her

Spildevand
Spildevandstilladelse

Dette dokument er en spildevandstilladelse til afledning af spildevand fra et CARIXblødgøringsanlæg og filterskyllevand til Kimmerslev Møllebæk, Borup Vandværk. Fra d. 8. oktober 2020.

Læs dokumentet her

Ansøgning om udledningstilladelse

Dette dokument er en ansøgning om udledningstilladelse fra CARIX-blødgøring til Kimmerslev Møllebæk fra d. 14. maj 2020.

Læs dokumentet her

CARIX-analyse

Dette dokument er udkommet på baggrund af at Køge Kommune har udtrykt bekymring om indhold af Magnesium i spildevand fra CARIX-blødgøring og har i den forbindelse bedt om en redegørelse for alternativer. Fra 18. juni 2020.

Læs dokumentet her

 

CARIX-vurdering

Dette dokument er en vurdering af konsekvenser ved udledning af spildevand fra CARIX til Kimmerslev Møllebæk fra 10. september 2020.

Læs dokumentet her

Profylakse
Profylaksebekendtgørelse

Dette dokument er en bekendtgørelse om indgående kontrakter, der blev afsendt d. 5 december 2023.

Læs dokumentet her

Udkast til præambel

Dette dokument er et revideret udkast til præambel / baggrund for samarbejde. Det er senest revideret d. 26. oktober 2023.

Læs dokumentet her

Har du spørgsmål om det nye vandværk?

Så er du velkommen til at orientere dig i vores ofte stillede spørgsmål (Q&A)