Nyheder

Borup Varme sænker prisen

Borup Varme sænker prisen på fjernvarme i 2022 med 5,5% Der er nok en og anden, der har fulgt energiprisernes himmelflugt på det sidste og tænkt, hvad…

Borup vandværk godt på vej

Borup Vandværk er godt på vej mod realisering af nyt vandværk Siden borgermøde 21. april og bestyrelsesmøde 26. maj 2021 er der sket en del og vi er g…

Nyt vandværk

Borup Vandværk arbejder mod etablering af nyt vandværk Borup Vandværk besluttede på bestyrelsesmøde 26. maj 2021, at proces mod etablering af nyt vand…

Målerudskiftning

Så er alle målere skiftet til fjernaflæste målere. Det betyder at du nu kan se aflæsningstal i E-forsyning. Du kan logge på vores hjemmeside (fanen -…

Generalforsamling Borup varme

Vi aflyser den planlagte generalforsamling Borup varmeværk i marts måned på grund af Covid 19 og udsætter den til det igen er muligt at afholde den.

Målerudskiftning og afkøling

Så har vi rundet 1000 målerudskiftninger Vi følger tidsplanen, og vi regner med at alle målere er udskiftet inden april. Det betyder at vi dagligt får…

BORGERMØDE om nyt vandværk udsættes til 2021

BORGERMØDE om nyt vandværk i Borup kan på grund af Covid-19 restriktioner ikke afholdes inden udgangen af 2020, som tidligere oplyst. Dato for borgerm…

Nyt vandværk

Forbrugerne i Borup bakker op om nyt vandværk Klik her for at læse mere FAQ om vandværk klik her

Velkommen til vores nye hjemmeside

Velkommen til vores nye fælles hjemmeside Borup Varme og Borup Vandværks nye hjemmeside. Her kan du holde dig opdateret.