Spørgsmål og svar (FAQ)

Her kan du læse svarene på ofte stillede spørgsmål om vandbehandlingsteknologien CARIX.

Tryk på spørgsmålet og svaret folder sig ud.

Om CARIX™ teknologien
Hvad er CARIX™?

CARIX™ er en forkortelse for CArbon dioxide Regenerated Ion eXchanger. Det er en vandbehandlingsteknologi, der anvender ionbytning til at reducere hårdheden i grundvand.

Hvordan blev CARIX™ teknologien udviklet?

CARIX™ blev udviklet i Tyskland, og der findes i dag en række anlæg i områder med en lignende vandkvalitet som i Danmark. Der er også opført CARIX™ anlæg i Danmark.

Hvordan fungerer ionbytningen i CARIX™ systemet?

I CARIX™ systemet udveksles calcium- og magnesiumioner i vandet med hydrogen- og bicarbonationer, hvilket reducerer vandets hårdhed.

Hvad kendetegner CARIX™ blødgøring sammenlignet med alternative metoder?

CARIX™ er unik, da den bruger kuldioxid til regenerering af ionbytteren, hvilket er mere miljøvenligt end de fleste alternativer.

Kan CARIX™ teknologien tilpasses forskellige vandkvaliteter?

Ja, CARIX™ systemer kan konfigureres og tilpasses for at møde specifikke vandkvalitetskrav.

Hvad er levetiden for et CARIX™ system?

Med korrekt vedligeholdelse kan et CARIX™ system have en lang levetid, ofte flere årtier.

Miljø og sundhed
Er CARIX™ teknologien sikker?

Ja, CARIX™ teknologien overholder strenge kvalitetsstandarder for anlæg til vandbehandling.

Hvilke miljøfordele har CARIX™ blødgøring?

Den største miljøfordel er brugen af kuldioxid til regenerering, som reducerer behovet for kemikalier. Desuden indeholder spildstrømmen fra CARIX™ processen kun de stoffer, der fjernes fra drikkevandet samt CO2, og så har teknologien den laveste CO2 emission pr. m3 sammenlignet med andre blødgøringsteknologier som kalkpillemetoden, traditionel ionbytning og RO-membranfiltrering.

Hvordan påvirker CARIX™ vandets smag og lugt?

CARIX™ påvirker ikke vandets smag eller lugt negativt.

Hvordan påvirker CARIX™ systemet vandets pH-værdi?

CARIX™ har minimal indflydelse på vandets pH-værdi, da processen er designet til at være pH-neutral.

Er der risiko for, at CARIX™ systemet kan afgive skadelige stoffer til drikkevandet gennem afsmitning fra systemets komponenter?

Nej, CARIX™ systemet er designet med materialer og komponenter, der er godkendt til brug i drikkevandssystemer. Dette sikrer, at der ikke sker afsmitning af skadelige stoffer fra systemets komponenter til drikkevandet. 

Hvordan håndteres affaldsprodukter fra CARIX™ systemet?

Spildstrømmen fra CARIX™ processen indeholder kun de tilbageholdte ioner fra grundvandet samt CO2. Spildstrømmen kan anvendes som procesvand eller afledes til kloak, hvor det igen blandes med det blødgjorte drikkevand (nu som spildevand). 

Tilføjer CARIX™ teknologien natrium til drikkevandet?

Nej, CARIX™ teknologien adskiller sig fra blødgøringsmetoder som traditionel ionbytning og kalkpillemetoden ved ikke at tilføre natrium til drikkevandet.

Mangler du yderligere information?

Det kan du finde ved at kontakte Krüger A/S eller ved at trykke på knappen: