Regnskabsåret og betaling

  • Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

  • Vandregningen betales aconto i 2 rater (1. marts og 1. september). Årsopgørelsen afregnes sammen med aconto raten for 1. marts

  • Forfald og sidste rettidig betalingsdato er den 1. hverdag i måneden.

  • Ved for sen betaling pålægges gebyr og renter. Gebyr pålægges efterfølgende rate. Renter pålægges efterfølgende årsopgørelse.

  • Ved overskridelse af seneste betalingsdato er vandværket berettiget til at lukke for vandet efter gældende retningslinjer.

 

//