Historie

Borup varmeværk A.m.b.a. blev stiftet på Borup Kro den 17. marts 1964 med 74 andelshavere og i oktober/november strømmede varmen ud fra Bækgårdsvej 16.

I 1965 byggede man det første permanente olie varmeværk på Bækgårdsvej 16. 13 år senere i 1978 fusionerede man Borup Varmeværk med den kommunale varmecentral.

I 1980-erne blev miljø en mærkesag og man begyndte at undersøge alternative muligheder for opvarmning. I 1983 var der 275 andelshavere og i 1984 startede man et nyt Halmvarmeværk op med en 5 MWh halmkedel.

Herefter gik udviklingen stærkt med udvidelsen i Borup Øst, hvor hele Borup øst var i fuld gang og 350 andelshavere tilsluttet

2006 var den gamle halmkedel 5 MWh for lille og blev udskiftet til en ny på 7,5 MWh.

2007 tilsluttes andelshaver nr. 1000

2011 gennemførtes forhandlinger om fusion mellem Borup Varmeværk og Borup Halmvarmeværk.
31. januar 2012 køber Borup Varmeværk halmværket for 11,5 mio kr.

I perioden 2011 – 2015 blev ledningsnettet flere steder renoveret.

På vej med 50 års jubilæet i 2014

Udviklingen fortsatte og i februar 2014 tog man første spadestik til et nyt halmværk på Bækgårdsvej 62 og i november 2014 blev det nye værk idriftsat, pris ca. 35 mio. kr.

De 2 halmværker kan tilsammen producere 15 MWh på halm. Indvielsen af det nye værk fandt officielt sted den 14. marts 2015. Samtidigt fejrede man 50 års jubilæet (officielle jubilæums dato var april 2014)

Ved samme lejlighed flyttes administrationen fra Bækgårdsvej 16 til Bækgårdsvej 62 og driftsledelsen var for første gang samlet under samme tag.