Opkrævning består af:

Den variable del (KWh/MWh) som er det reelle varmeforbrug målt i enten KWh eller MWh afhængig af, hvilken måler man har. Denne udgift dækker primært værkets variable udgifter til brændsel, el og lignende.

Den faste del (m3) som er med til at dække værkets faste udgifter til afskrivninger på kedler, rør og bygninger, lønninger, forsikringer og lignende. Denne udgift opkræves udfra fra BBR m2areal. Er din bolig mere end 160 m2. afregnes dog kun for de 160 m2.

Afkøling mindre end 25 grader. Det vil sige at modtager man 65 grader ind i huset, så skal returvandet gerne være afkølet mere end 25 grader, hvilket vil sige at returvandet sendes retur med 40 grader eller mindre. Jo højere afkøling jo bedre udnytter man det modtagne varme vand.

Afkøler man kun mellem 0 og 24,99 grader , så vil man blive opkrævet for dårlig afkøling. Her vil vi opkræve 3% af forbruget, se eksempel opkrævning

Eksempel varmeopkrævning med afkøling < 25 grader

I dette tilfælde afkøles der kun med 10 grader. Det vil sige at man eksempelvis modtager 65 grader, men sender fjernvarmevandet retur med 55 grader.

Afkølingen er beregnet ud fra de M3 som der er løbet igennem fjernvarmeunit. 

Formel (KWh/1000*860)/M3

Afkølingstariffen enhedspris beregnes ud fra:

Kwh forbrug 6.735,40 kr.
Nox afgift         40,80 kr
Svovl afgift     108,80 kr.
---------------------------
I alt            6.885,00 kr. 

3%                206,55 kr.

Afkølingstarif: (25 - 10)= 15 grader * 206,55 kr. = 3.098,25 kr.

Denne udgift kunne være undgået, hvis afkølingen havde været mere end 25 grader.

Vi vil anbefale at man får sin lokale VVS mand til at gennemgå anlægget og justere det ind.

Eksempel på varmeopkrævning med afkøling mere end 25 grader

I dette tilfælde er der en afkøling på mere end 25 grader, hvilket betyder at man får over 3.000 kr. retur i forhold til aconto opkrævet beløb.

Forbruget er det samme som ovenstående eksempel med dårlig afkøling.

//