Bestyrelsen Borup Varmeværk A.m.b.A

Sven Gissum
Formand
Birkevej 1

Send mig en e-mail

Kurt Munk Pedersen
Næstformand
Vandværksvej 9

Send mig en e-mail

Michael Møller Jensen
Kasserer
Hovedgaden 51

Send mig en e-mail

Henning Simoni
Bestyrelsesmedlem
Skrænten 9

Send mig en e-mail

Value cannot be null. Parameter name: source

Karsten Jensen
Bestyrelsesmedlem
Neergaardparken 2

Send mig en e-mail

Jacob Flyng
Bestyrelsesmedlem

Send mig en e-mail

Thomas Nørregaard
Bestyrelsesmedlem
Krotoften 70

Send mig en e-mail

Anders Hjemsted
Suppleant
Bakkegårds Alle 60

Jan Bergh
Suppleant
Krohaven 12