Selvbetjening for Borup Vandværk

Her kan du tilmelde dig vores varslings- og informationssystem.

Ved behov for varsling vil dine kontaktoplysninger blive brugt til følgende:

oplysning om kogepåbud, drikkeforbud i forbindelse med forurening af drikkevandet,

varsling om driftsforstyrrelser i forbindelse med ledningsarbejder eller akut vandafbrydelse,samt andre vigtige oplysninger.

Du skal bruge dit forbrugernummer og adgangskode, som står på din seneste opkrævning.

Ved ledningsbrud og lignende:

Kontakt 57 52 67 01 og vælg nr. 4