Generalforsamling Borup vand

Referater af generalforsamlinger kan du læse her.

Borup Vandværk A.m.b.a

afholder
Ordinær generalforsamling Torsdag den 28. april 2022 kl 19:00

Afholdes i Borup Erhvervshus, Møllevej 19


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget og takstblad for det kommende år forelægges til orientering
5. Behandling af indkomne forslag, bestyrelsen foreslår vedtægtsændring    
6. Status på byggeri af nyt vandværk
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
    a. Claus Fertin – modtager genvalg
    b. Willy Larsen - modtager ikke genvalg
8. Valg af en eller flere suppleanter til bestyrelsen
a. Søren Jensen – modtager genvalg
9. Valg af 1 intern revisor eller revisor suppleant
10. Eventuelt

Referat af generalforsamling mm

DOWNLOAD
Ledelsens Beretning For 2021
DOWNLOAD
Vedtægter For Borup Vandværk 2022 M Ændringsmarkeringer
DOWNLOAD
2021 Årsrapport Underskrevet
DOWNLOAD
Referat Af GF 2022

Dagsorden generalforsamling torsdag den 29. april 2021

DOWNLOAD
Dagsorden Generalforsamling 29.04.21

Referat af generalforsamling

DOWNLOAD
Ledelsens Beretning For 2020

Referater af tidligere generalforsamlinger

DOWNLOAD
Ledelsens Beretning For 2020
DOWNLOAD
200819 Referat Generalforsamling
DOWNLOAD
190425 Referat Fra Generalforsamling
DOWNLOAD
190819 Ekstraordinær Generalforsamling