Generalforsamling Borup vand

 

Borup Vandværk A.m.b.a
afholder

Ordinær generalforsamling.
Torsdag den 25. april 2024 kl. 19:30, Multihallen, Hovedgaden 65, 4140 Borup.

Vær opmærksom på at der fra kl.18.30 afholdes informationsmøde om nyt vandværk.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget og takstblad for det kommende år forelægges til orientering.
  5. Behandling af indkomne forslag.

Som et led i fusionen mellem Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk og Borup Vandværk foreslår bestyrelsen at ændre vedtægterne, så vandværkets navn fremover er ”Skovbo Vand”

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  2. Valg af en eller flere suppleanter til bestyrelsen.
  3. Valg af revisorer.

Årsrapport for 2023 kan ses/downloades på www.skovboforsyning.dk Under Vandværk/Generalforsamling eller afhentes hos Skovbo Forsyning, Bækgårdsvej 62, 4140 Borup efter uge 15

Der vil blive serveret en vand eller øl til arrangementet.