Spørgsmål og svar (Q&A)

 

Her kan du få svar på spørgsmål. Der har været tvivl om nogle af nedenstående spørgsmål, hvorfor vi har valgt at præcisere her på hjemmesiden. 

Tryk på spørgsmålet og svaret folder sig ud.

Projektet Fremtidens Digitale Vandværk
Q: Hvad går samarbejdet mellem Borup Vandværk, Danske Vandværker og Krüger ud på?

A: De tre projektdeltagere er gået sammen i et såkaldt MUDP ”Fyrtårnsprojekt” med titlen Fremtidens Digitale Vandværk – FREMDIGIVAND. Projektet er med støtte fra Miljøstyrelsen. Link: Miljøstyrelsen MUDP, med det formål at vise, hvordan mindre vandforsyninger skal se ud i fremtiden:

  • Sikker og kosteffektiv forsyning
  • Altid rent vand uanset råvandsressourcen
  • Mulighed for videregående vandbehandling
  • Vidtgående brug af digitalisering og automatisering
  • Mere lokal forankring og samarbejde
  • Øget miljøkvalitet og renere energiforbrug
  • Endnu mere fokus på effekt på FNs verdensmål

Det er et udviklingsprojekt, hvor de tre parter hver især vil investere betydelige ressourcer i udviklingen.

Q: Digitale løsninger – hvad er det?

A: Det kan f.eks. være online måling af vandkvalitet, så man tidligt kan reagere hvis kvaliteten ændres. Det kan også være fjernaflæsning af målere, så du som forbruger får en alarm, hvis du har et unormalt højt forbrug af vand. Hvad det er i nyt vandværk ved vi ikke endnu, da det ikke er besluttet hvilke digitale løsninger der skal med.

Q: Hvad med den grønne dagsorden?

A: Der bliver etableret solceller og købes grøn strøm for resten. Et nyt vandværk vil også være mere energieffektivt.

Q: Hvad hvis vi får en pesticidforurening?

A: Nyt vandværk vil have langt bedre tekniske muligheder for at rense vandet gennem det, der kaldes udvidet vandbehandling. Der etableres UV-anlæg, og klargøres til et kulfilter, som kan rense vandet, hvis det bliver nødvendigt.

Q: Krüger er både projekterende og udførende?

A: Krüger er en del af MUDP-projektet og står for projektering, overordnet projektledelse af det nye vandværks byggeri, levering af nøglekomponenter, samt det samlede tilsyn med alle entrepriser. Krüger har ansvaret for procesgarantien. Flest mulig dele vil blive udbudt i konkurrence. Det gælder bl.a. bygning, rentvandstanke, maskinentreprise og el-entreprise.

Q: Krüger leverer blødgøring?

A: Der har været en grundig og kritisk gennemgang af forskellige tilgængelige og afprøvede teknologier til blødgøring. CARIX, der er udviklet og forhandles af Veolia* Water Technology VWT GmbH i Tyskland, er det bedst egnede til nyt Borup Vandværk. Teknologien er afprøvet, kan reducere hårdhed af vandet tilstrækkeligt og er automatiseret. Til regenerering af ionbytter materiale anvendes CO2. Dermed er der ingen fremmede stoffer i hverken drikkevand eller spildevand.

*Veolia er moderselskab til Krüger i Danmark.

Q: Driftsleder og kasserer er konsulenter på vandværk?

A: Kasserer er godkendt og fungerer som projektleder overfor Miljøstyrelsen for det overordnede projekt mellem Krüger, Danske Vandværker og Borup Vandværk. Kasserer er dermed inhabil i forhold til beslutninger om nyt vandværk og vil ikke deltage i beslutninger i forhold til nyt vandværk.

Driftsleder for Borup Vandværk har både opgaver i forhold til Skovbo Forsyning og nyt vandværk.

Q: Der indhentes ikke alternative tilbud?

A: Der indhentes tilbud på væsentlige dele af projektet. Det gælder bl.a. bygning, rentvandstanke, maskinentreprise og el-entreprise.

Q: Placeringen er allerede besluttet?

A: Placeringen er ikke endeligt besluttet. Endelig placering afhænger af godkendelse fra Køge Kommune. Den placering der arbejdes med og søges godkendelse til, er på Dalbyvej.

Hvad koster vandet?
Q: Hvad sker der med vandpriserne?

A: Blødgøring af drikkevand koster i investering og drift. Et nyt vandværk er heller ikke gratis. Men det vil blive delvist opvejet af mindre vedligehold og billigere drift. Forventningen er at vandprisen vil øges med ca. 500 kr. om året for en gennemsnitlig husstand.

Q: Solfangeranlæg i forbindelse med nyt vandværk vil give underskud?

A: Det planlagte solcelleanlæg forventes økonomisk at balancere eller give et mindre plus. Samtidig er det positivt for CO2 regnskabet.

Q: Folder om Borup Vandværk?

A: Alle har mulighed for at gå ind på Skovbo Forsynings hjemmeside under Borup Vandværk og se vores folder.

CARIX?
Q: Vil vi få mindre kalk i vandet?

A: Ja, der etableres blødgøring af drikkevandet. CARIX er den bedst egnede teknologi til Borup Vandværk. Teknologien bruger CO2 og giver ikke risiko for miljøfremmede stoffer i drikkevandet.

Q: CARIX forudsætter UV behandling, da systemet genererer et for højt kimtal?

A: CARIX genererer ikke kim-vækst. UV er en hygiejnisk barriere som generelt anbefales til nye moderne vandværker. Den vil blive installeret i nyt vandværk i Borup. Ikke til daglig brug, men som sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af andre eventuelle, men ikke forventede biologiske forureninger.

Q: Nogle af de nyttige salte fjernes, hvilke?

A: CARIX fjerner delvist magnesium, som nogle anser som et nyttigt salt. Vi får magnesium fra mange andre fødevarer, så Styrelsen for Patientsikkerhed har konkluderet at den negative sundhedseffekt af blødgøring er meget begrænset og at mineralindtaget fra drikkevand ikke anses som afgørende for sundheden.

Q: CO2 besparelse der opnås ved solfangeranlægget reduceres ved CARIX?

A: Der forbruges ca. 0,14 kWh/m3 ved CARIX-blødgøringen. Det er betydeligt mindre end alternative teknologier, der bruger 2-3 gange mere energi.

CARIX bruger CO2 til regenerering af ionbytter materiale. Det betyder, at CARIX-processen samlet er CO2 positiv og dermed er med til at reducere mængden af CO2.

Øvrige spørgsmål?
Q: Etablering af forsyningsledning mellem Slimminge og Borup?

A: Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk er fusioneret med Borup 1. januar 2024. Slimminge er sammenkoblet med Borups forsyningsområde i Dyndet. Forsyningsområderne Slimminge/Dyndet og Borup er forbundne via ledningsnet i Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk.

Q: Har Nr. Dalby-Kimmerslev en plads i bestyrelsen?

A: Nr. Dalby-Kimmerslev er tilbudt og har både en bestyrelses- og en observatørpost i fusionsbestyrelsen. Observatører deltager i alle bestyrelsesmøder. Det forventes, at bestyrelsesmedlem fra Nr. Dalby-Kimmerslev vil opstille til bestyrelsen i den fortsættende bestyrelse.

Q: Fælles driftsselskab med varme for at kunne støtte Borup Varme?

A: Borup Vandværk og Borup Varmeværk har siden 1. januar 2020 indgået i et driftssamarbejde. Målet med samarbejdet er en professionel, lokal og effektiv driftsorganisation. Omkostninger deles i forhold til træk på ressourcer.

Q: Borup Vandværk er under Skovbo Forsyning?

A: Borup Vandværk a.m.b.a. er et selvstændigt forbrugerejet privat vandværk. Skovbo Forsyning er et driftssamarbejde mellem Borup Varme og Borup Vandværk med det formål at sikre en fortsat professionel drift og administration.

Q: Hvornår besluttes det om nyt vandværk skal bygges

A: Der vil i forbindelse med generalforsamling 25. april 2024 foretages en afstemning om byggeri af nyt vandværk. Det skyldes at vi er har mange nye forbrugere og øgede omkostninger siden generalforsamlingen i 2020 sidst tog stilling til projektet.

Har du flere spørgsmål?

...Så er du velkommen til at kontakte os.