Borup Vandværk forsyner ca. 1.500 andelshavere i 3.100 husstande

Borup Vandværk blev stiftet i 1903 med beliggenhed på Vandværksvej 10, og er blevet ombygget og fornyet flere gange, senest i 1989.
Foruden vandværket i Borup, produceres der også på Stubberup Vandværk, samt på Slimminge Vandværk.

I alt leveres der i 2020 ca. 300.000 m3, til ca. 1.500 andelshavere i 3100 husstande.
Forsyningsområdet omfatter foruden Borup By, også Lammestrup, Stubberup, Urup, Hegnede, Gammerød, Svenstrup, Dyndet, og Slimminge.
Ledningsnettet udgør ca.110 km. forsyningsledninger. Vandværket drives som et andelsselskab med begrænset ansvar,
hvor grundejerne er medlemmer.


Hele forsyningsområdet er forsynet med elektroniske målere, der automatisk aflæses pr. 31.12. via mobil radiomodtager.
Vandværket er fuldautomatisk, d.v.s. oppumpning af råvand, samt filtrering og udpumpning til forbrugerne, og styres og overvåges af centralt SRO-computeranlæg.

Vandforsyningen hentes fra 6 boringer, og drikkevandet har i dag en hårdhed på 17 dH.