Borup Varme sænker prisen

20. oktober 2021

Borup Varme sænker prisen på fjernvarme i 2022 med 5,5%

Der er nok en og anden, der har fulgt energiprisernes himmelflugt på det sidste og tænkt, hvad med fjernvarme prisen i Borup?

Så vi skynder os at informere om, at Bestyrelsen netop har vedtaget Budget 2022 og sænker den variable varmepris til andelshaverne den 1. januar fra de nuværende kr. 487,50 per MWh til kr. 460,88 incl. moms. For et gennemsnitshus (130 m2) svarer dette til ca. kr. 480 per år.

De vigtigste årsager til prisnedsættelsen er en forøget effektivitet i produktionen af varme som følge af de positive forventninger til vor ny akkumuleringstank, der betyder, vi kan fyre mere effektivt på den 4.5 mio. liter store tank. Herved undgår vi mange koldstarter af de store ovne og får et mere kontinuert flow på varmeforsyningen.

Det har tilsvarende stor betydning, at vore trofaste, lokale halmleverandører leverer en god og tør kvalitet af byg og hvedehalm, der skaber en effektiv produktion i det daglige.

Vi er også glade for de nye, digitale målere som alle Andelshavere har været behjælpelige med at installere omkring årsskiftet. De betyder, at driftsleder Frank Jørgensen og hans Team nu mere detaljeret og effektivt kan styre varmen i hele vort ledningsnet.

Sidst, men ikke mindst er den lave fjernvarme pris – Borup Varme ligger i den laveste 1/3-del blandt ca. 385 varmeværker i Danmark - også et produkt af, at Myndigheder og Folketing ser halm som en CO2 neutral energiform, idet halm vokser (opsuger) og afbrændes (afgiver) den bundne CO2 indenfor et enkelt år. Af denne årsag pålægges der ikke yderligere afgifter som for andre opvarmningsformer. Så halm er godt for din pengepung, men også for de lokale landmænd, der herved får en ekstraindtjening på deres afgrøder til gavn for lokalsamfundet.

Borup Varme har behov for dit mobiltelefon nummer og e-mail adresse (lovkrav) for i det ny år at holde dig yderligere informeret om dit varmeforbrug i fyringssæsonen. Vi vil være glade, hvis du i dag enten opdaterer dine oplysninger på App’en: ’Eforsyning’ (hvis du ikke allerede har den, kan den downloades via AppStore, GooglePlay eller der, du henter dine Apps); via hjemmesiden www.skovboforsyning.dk eller direkte til vor administration v. Thomas Kirk alle ugens dage.

Hvis du ikke allerede har meddelt os din e-Boks er dette også nødvendigt, så vi kan sende dig informationer digitalt, hvis du ikke er fritaget herfor. Er vigtigt for at vi kan holde vore omkostninger lave til alles bedste. Vi opfylder selvsagt alle krav til GDPR.

Sidst men ikke mindst inviterer Borup Varmeværk til indvielse af den ny, imponerende akkumuleringstank lørdag den 6. november kl. 11.00. Tag børnene med. Nærmere herom senere.

Bestyrelsen