Borup vandværk godt på vej

30. august 2021
DOWNLOAD
210827 DVV Messe FINAL

Borup Vandværk er godt på vej mod realisering af nyt vandværk

Siden borgermøde 21. april og bestyrelsesmøde 26. maj 2021 er der sket en del og vi er godt på vej til realisering af nyt fremtidssikret vandværk i forhold til digitalisering, bæredygtighed, vandbehandling og økonomi.

Ansøgning om mål for indførsel af blødere drikkevand er godkendt i Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget. Byrådet behandler sagen 31. august.
Når Byrådet har godkendt vores ansøgning, så sendes Byrådets godkendelse til Forsyningssekretariatet hos Konkurrencestyrelsen, så Borup Vandværk kan få et nyt prisloft der tager højde for de større omkostninger der er ved nyt vandværk med blødgøring.

Ansøgning om lånegaranti fra Køge Kommune i forbindelse med Borup Vandværks planer om indførsel af blødere drikkevand og etablering af nyt vandværk er godkendt i Økonomiudvalget den 17. august. Vi har søgt om lånegaranti på op til 38 mio. kr.

Der har været møde med bl.a. Planafdelingen i Køge Kommune i forhold til mulige placeringer af nyt vandværk og forløbet frem mod byggeansøgning. Alle placeringer vi har i spil for nyt vandværk er mulige i forhold til den gældende spildevandsgodkendelse.

Den overordnede plan er at selve byggeprojektet kan starte primo 2022 og nyt vandværk er sat i drift og afleveret ved udgangen af 2023.