Borup fjernvarme og varme prisen næste år.

13. oktober 2022

Der er pt. meget nyt i medierne om energipriser på himmelflugt, såvel el- som varmepriser. Og selvsagt er der interesse for det fremtidige prisniveau også i Borup. Så vi skynder os derfor med at informere om status og ikke mindst prisen på fjernvarme for det kommende år.

De seneste 2 år er prisen på den variable varmepris i Borup nedsat med ca. 10%. Det betyder, at et såkaldt gennemsnitshus på 130 m2 i år betaler ca. 12.450 kr. Hvilket ligger pænt indenfor de billigste 25% af de mere end 360 fjernvarme værker, der findes i Danmark. 

Det er Varmeværkets bestyrelses klare målsætning også i 2023 at bibeholde de nuværende priser via forskellige tiltag. Budgettet vedtages først endeligt i november, hvor budgetprocessen er tilendebragt, men vi tror og håber, vi kan lykkes hermed.

Der er flere årsager til, at vi fortsat kan bevare en fornuftig varmepris i Borup.

Vor investeringspolitik er blandt andet at renovere ledningsnettet jævnligt, hvilket betyder at vi undgår store, dyre og u-planlagte reparationer, hvilke har en tendens til at opstå om vinteren. Vort ledningsnet er i gennemsnit under 20 år. Nye rørledninger, der bliver lagt nu, forventes at have en levetid på 50 år.

Vi investerer løbende i ny teknologi, der er afprøvet og har vist sig funktionsdueligt. Borups nye akkumuleringstank har nu været i drift et år, og har vist sit værd i form af bedre drift stabilitet samt mere effektivt udnyttelse af brændslet. Og halm fra vore lokale leverandører er CO2 neutralt indenfor 12 måneder (vækst og afbrænding) og er derfor ikke pålagt statslige afgifter, som meget andet brændsel.

Sidst, men ikke mindst er det vigtigt, at vi har en tilslutningsprocent på mere end 95% i Borup, hvilket giver bedre udnyttelse af varmen og lavere ledningstab, idet næste alle husstande, virksomheder og institutioner er med.

Dansk Fjernvarme har i september 2022 lavet en undersøgelse om prisdannelsen for landets fjernvarmeselskaber med følgende fakta:

  • 237 fjernvarmeselskaber ud af landets mere end 360 selskaber deltaget i undersøgelsen.
  • 85% af de 1.85 mio. fjernvarmeforbrugere i Danmark er repræsenteret i undersøgelsen.
  • 131 fjernvarmeselskaber forventer at sænke prisen, holde den i ro eller højst varsle en stigning på op til 10%. Det svarer til 75% af de fjernvarmekunder, der er repræsenteret i undersøgelsen.
  • 106 fjernvarmeselskaber forventer at hæve prisen, heraf forventer 29 selskaber at hæve prisen til mere end 26.000 kr. om året.
  • Samlet set er den forventede prisstigning fra august 2022 til januar 2023 for de deltagende selskaber i gennemsnit 13,9 % og den vægtede gennemsnitlige pris for et standardhus er herefter 15.566 kr.

Så også i forhold til det generelle prisniveau er det dejligt, at fjernvarmeprisen for Borup i 2023 sandsynligvis vil være uændret i forhold til 2022.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Borup Varme