Generalforsamling Borup varme

9. marts 2021

Vi aflyser den planlagte generalforsamling Borup varmeværk i marts måned på grund af Covid 19 og udsætter den til det igen er muligt at afholde den.