Udskiftning af varmemålere

I perioden august 2020 startede vi udskiftningen af samtlige varmemålere ud til fjernaflæste varmemålere. Vi forventer at alle målere er udskiftet inden 1. april 2021.

De gamle målere blev forbruget aflæst i Kwh og de nye vil være i Mwh. Det betyder at 1 Mwh er lig med 1000 Kwh.

På den kommende årsopgørelse for 2020 vil man kunne både se forbruget i KWh på den gamle måler og Mwh på den nye. 

Har du ikke fået udskiftet den endnu, så vil du skulle indberette som du plejer med årsaflæsningen pr. 31. december i perioden 15. december til 2 januar 2021.

Der sker ingen ændringer med aconto opkrævninger og vi danner nyt budget i januar, som vi udsender sammen med årsopgørelsen for 2020.

Dette vil være sidste år, hvor man manuelt skal indberette aflæsning. Fremover vil man kunne følge sit forbrug i E-forsyningen ved at logge på enten App eller via fanen. "min side varmeværk"