DOWNLOAD
210827 DVV Messe FINAL

Borup Vandværk a.m.b.a.

Spørgsmål og svar (Q&A)

Her kan du få svar på spørgsmål. Der har været tvivl om nogle af nedenstående spørgsmål, hvorfor vi har valgt at præcisere her på hjemmesiden.

Q: Hvad går samarbejdet mellem Borup Vandværk, Danske Vandværker og Krüger ud på?

A: De tre projektdeltagere er gået sammen i et såkaldt MUDP ”Fyrtårnsprojekt”, med støtte fra Miljøstyrelsen. Link: Miljøstyrelsen MUDP, med det formål at vise, hvordan mindre vandforsyninger skal se ud i fremtiden:

  • Sikker og kosteffektiv forsyning
  • Altid rent vand uanset råvandsressourcen
  • Mulighed for videregående vandbehandling
  • Vidtgående brug af digitalisering og automatisering
  • Mere lokal forankring og samarbejde
  • Øget miljøkvalitet og renere energiforbrug
  • Endnu mere fokus på effekt på FNs verdensmål

Det er et udviklingsprojekt, hvor de tre parter hver især vil investere betydelige ressourcer i udviklingen.

Q: Borup Vandværk er under Skovbo Forsyning?

A: Borup Vandværk a.m.b.a. er et selvstændigt forbrugerejet privat vandværk. Skovbo Forsyning er et fælles driftsselskab mellem Borup Varme og Borup Vandværk med det formål at sikre en fortsat professionel drift og administration.

Q: Solfangeranlæg i forbindelse med nyt vandværk vil give underskud?

A: Solceller forventes økonomisk at balancere eller give et mindre plus. Samtidig er det positivt for CO2 regnskabet.

Q: Folder om Borup Vandværk?

A: Alle har mulighed for at gå ind på Skovbo Forsynings hjemmeside under Borup Vandværk og se vores folder.

Q: Prisen på vand fra Borup bliver meget højere end fra Ejby?

A: Prisen er både i dag og vil også fremover være lavere i Borup end i Ejby.

I 2020 er og i 2021 forventes prisen i Borup at være 13,75 kr./m3. Det er inkl. en ekstra opkrævning på 1,25 kr./m3 til forberedelse af nyt vandværk.

Nyt vandværk med blødgøring er estimeret til 5,25 kr./m3 i øget pris. Det vil betyde en vandpris i Borup på 17,75 kr./m3. Vælger Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk at tage imod tilbud om at blive en del af nyt vandværk i Borup, så vil prisen for alle andelshavere blive reduceret til 16,9 kr./m3.

 

Pris pr. m3 ved forbrug 100 m3

Borup 2020

13,75

Ejby 2020

14,06

Nr. Dalby-Kimmerslev 2020

21,88

Borup med blødgøring

17,75

Borup med blødgøring inkl. Nr. Dalby-Kimmerslev

16,90

Ejby med blødgøring

19,06

 

Q: CARIX forudsætter UV behandling, da systemet genererer et for højt kimtal? 

A: CARIX genererer ikke kim-vækst. UV er en hygiejnisk barriere som generelt anbefales til nye moderne vandværker. Den vil blive installeret i nyt vandværk i Borup. Ikke til daglig brug, men som sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af andre biologiske forureninger.

Q: Nogle af de nyttige salte fjernes, hvilke?

A: CARIX fjerner delvist magnesium, som nogle anser som et nyttigt salt. Vi får magnesium fra mange andre fødevarer, så Styrelsen for Patientsikkerhed har konkluderet at den negative sundhedseffekt af blødgøring er meget begrænset og at mineralindtaget fra drikkevand ikke anses som afgørende for sundheden.

Q: CO2 besparelse der opnås ved solfangeranlægget reduceres ved CARIX? 

A: Der forbruges ca. 0,14 kWh/m3 ved CARIX-blødgøringen. Det er betydeligt mindre end alternative teknologier, der bruger 2-3 gange mere energi.

CARIX bruger CO2 til regenerering af ionbytter materiale. Det betyder, at CARIX-processen samlet er CO2 positiv og dermed er med til at reducere mængden af CO2.

Q: Krüger er både projekterende og udførende?

A: Krüger er en del af MUDP-projektet og står for projektering, overordnet projektledelse af det nye vandværks byggeri, levering af nøglekomponenter, samt det samlede tilsyn med alle entrepriser. Krüger har ansvaret for procesgarantien. Flest mulig dele vil blive udbudt i konkurrence. Det gælder bl.a. bygning, rentvandstanke, maskinentreprise, el-entreprise og digitalisering.

Q: Krüger leverer blødgøring?

A: Der har været en grundig og kritisk gennemgang af forskellige tilgængelige og afprøvede teknologier til blødgøring. CARIX, der er udviklet og forhandles af Veolia* Water Technology VWT GmbH i Tyskland, er det bedst egnede til nyt Borup Vandværk. Teknologien er afprøvet, kan reducere hårdhed af vandet tilstrækkeligt og er automatiseret. Til regenerering af ionbytter materiale anvendes CO2. Dermed er der ingen fremmede stoffer i hverken drikkevand eller spildevand.

*Veolia er moderselskab til Krüger Veolia i Danmark.

Q: Driftsleder og kasserer er konsulenter på vandværk?

A: Kasserer er godkendt og fungerer som projektleder for det overordnede projekt mellem Krüger, Danske Vandværker og Borup Vandværk. Kasserer er dermed inhabil i forhold til beslutninger om nyt vandværk og vil ikke deltage i beslutninger i forhold til nyt vandværk.

Driftsleder for Borup Vandværk har både opgaver i forhold til Skovbo Forsyning og nyt vandværk.

Q: Der indhentes ikke alternative tilbud?

A: Der indhentes tilbud på væsentlige dele af projektet. Det gælder bl.a. bygning, rentvandstanke, maskinentreprise, el-entreprise og digitalisering.

Q: Placeringen er allerede besluttet?

A: Placeringen er ikke endeligt besluttet. Endelig placering afhænger bl.a. af om Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk beslutter at være med eller ej. Der er flere mulige placeringer i den sydlige del af Borup.

Q: Etablering af forsyningsledning mellem Slimminge og Borup?

A: Slimminge er sammenkoblet med Borups forsyningsområde i Dyndet. Forsyningsområderne Slimminge/Dyndet og Borup er forbundne via ledningsnet i Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk (DKV). Det er en aftale, som har eksisteret i en række år mellem Borup og DKV. Hvis ikke DKV vælger at være med i nyt vandværk, så vil det være nødvendigt at etablere to km ny forsyningsledning, så Slimminge og Dyndet kan få blødgjort vand.

Q: Har Slimminge en plads i bestyrelsen?

A: Slimminge er tilbudt og har en observatørpost i Borup Vandværks bestyrelse. Det samme tilbydes Nr. Dalby-Kimmerslev ved eventuelt samarbejde. Observatører deltager i alle bestyrelsesmøder. Når der bliver ledige pladser i bestyrelsen, så kan observatører opstille til ledige pladser på lige fod med øvrige kandidater.

Q: Fælles driftsselskab med varme for at kunne støtte Borup Varme?

A: Borup Vandværk og Borup Varmeværk har 1. januar 2020 indgået i et fælles driftssamarbejde. Målet med samarbejdet er en professionel, lokal og effektiv driftsorganisation. Omkostninger deles i forhold til træk på ressourcer.

Q: Borup Vandværk har ansøgt i Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværks navn og dermed begået dokumentfalsk?

A: Ansøgningen til og bevillingen fra Miljøstyrelsen er mellem parterne Krüger A/S, Danske Vandværker og Borup Vandværk. Slimminge og Nr. Dalby-Kimmerslev vandværker er nævnt i ansøgning som nabovandværker Borup tilbyder og ønsker samarbejde med i forbindelse med nyt vandværk. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk er ikke ansøger eller bevillingshaver.

Q: Hvad hvis vi får en pesticidforurening?

A: Nyt vandværk vil have langt bedre tekniske muligheder for at rense vandet gennem det, der kaldes udvidet vandbehandling. Der etableres UV-anlæg, og klargøres til et kulfilter, som kan rense vandet, hvis det bliver nødvendigt.

Q: Digitale løsninger – hvad er det?

A: Det kan f.eks. være online måling af vandkvalitet, så man tidligt kan reagere hvis kvaliteten ændres. Det kan også være fjernaflæsning af målere, så du som forbruger får en alarm, hvis du har et unormalt højt forbrug af vand. Hvad det er i nyt vandværk ved vi ikke endnu, da det ikke er besluttet hvilke digitale løsninger der skal med.

Q: Hvad med den grønne dagsorden?

A: Der bliver etableret solceller og købes grøn strøm for resten. 30-40 procent af energiforbruget kan produceres fra egne solceller. Et nyt vandværk vil også være mere energieffektivt.

Q: Vil vi få mindre kalk i vandet?

A: Ja, der etableres blødgøring af drikkevandet. CARIX er den bedst egnede teknologi til Borup Vandværk. Teknologien bruger CO2 og giver ikke risiko for miljøfremmede stoffer i drikkevandet.

Q: Hvad sker der med vandpriserne?

A: Blødgøring af drikkevand koster i investering og drift. Et nyt vandværk er heller ikke gratis. Men det vil blive delvist opvejet af mindre vedligehold og billigere drift.

Q: Hvornår besluttes det om nyt vandværk skal bygges

A: Der skal afholdes et borgermøde, inden bestyrelsen i Borup Vandværk beslutter om nyt vandværk skal bygges. Der vil vi præsentere et samlet oplæg og der vil være mulighed for spørgsmål. Så snart Covid-19 situationen tillader vil der blive inviteret til borgermøde.