Midtsjælland Avis 2. september 2020

Forbrugerne bakker op om nyt miljøvenligt vandværk


På en velbesøgt generalforsamling hos Borup Vandværk i sidste uge [19. aug.] var der klar opbakning blandt forbrugerne til at tage endnu et par spadestik frem mod etablering af et nyt energi- og klimavenligt vandværk for Borup og omegn. 50 forbrugere stemte for og en enkelt imod, at bestyrelsen for det forbrugerejede Borup Vandværk fortsætter arbejdet og tager de nødvendige beslutninger, der kan resultere i det nye, topmoderne vandværk, som vil have både grøn strøm og mulighed for blødgøring af drikkevandet.

På generalforsamlingen orienterede bestyrelsen for Borup Vandværk om planerne for at opføre et nyt vandværk til afløsning af de tre bestående i henholdsvis Stubberup, Slimminge og Borup. Og mandatet var klart - bestyrelsen i Borup fik fuld opbakning til projektet.

Formand Søren Bjerg fra Borup Vandværk siger:

”Jeg er meget glad for den tydelige opbakning fra vores forbrugere til arbejdet med at virkeliggøre fremtidens digitale og energi- og klimavenlige vandværk i Borup”.

Miljøstyrelsen har bevilget støtte til projektet, som gennemføres i et samarbejde mellem Krüger A/S, brancheforeningen Danske Vandværker og Borup Vandværk.

Nyt vandværk er rustet til fremtiden

Det nye moderne vandværk kommer til at kunne levere 500.000 m3 vand mod de nuværende ca. 300.000 m3 på de eksisterende tre vandværker tilsammen. Der kan altså i fremtiden leveres vand til langt flere forbrugere i takt med, at det nuværende forsyningsområde udbygges, ligesom der vil være mulighed for at kunne gå sammen med allerede bestående vandværker.

Og der er mange fordele ved et nyt vandværk. For det første vil et nyt vandværk kunne imødekomme den stigende interesse hos forbrugerne for blødgøring af drikkevandet, hvor man fjerner en del af kalken i vandet. Mange forbrugere oplever problemer med kalk, der sætter sig i for eksempel brusekabiner, elkedler, varmevekslere mv. For det andet vil et nyt vandværk være mere energi- og klimavenligt, blandt andet ved at gøre brug af solceller til at levere grøn strøm. For det tredje vil det nye vandværk være et lukket system og dermed mere hygiejnisk, og sidst, men ikke mindst, vil et nyt vandværk have lavere driftsomkostninger. Og det er godt nyt for forbrugernes pengepung.

Miljøvenlig metode skal mindske kalk i vandet

Formand Søren Bjerg forklarer, at der er flere forskellige metoder til at blødgøre vandet, inden det når ud til forbrugeren;
”Den metode, som vi stiler efter i projektet, er CARIX-metoden. Den tilfører nemlig ikke kemi eller udleder miljøfremmede stoffer i spildevandet. Teknologien er velafprøvet, da den bruges i Tyskland”, fortæller Søren Bjerg.

Borup vil gerne samarbejde med Nr. Dalby-Kimmerslev

Borup Vandværk har haft en række møder med Nr. Dalby–Kimmerslev Vandværk, fordi de ser en mulighed for, at de to vandværker kan arbejde sammen om et nyt fælles vandværk. Indtil videre har Nr. Dalby-Kimmerslev ikke bidt til bolle, men Søren Bjerg ser nogle klare fordele ved at samarbejde;

” Vores ledningsnet er forbundne. Og går vi sammen i et nyt fælles, fremtidssikret selskab, med blødgøring af drikkevandet, opnår vi en meget attraktiv vandpris både for nuværende og kommende forbrugere i hele Borup og Nr. Dalby-Kimmerslev. Så ja, vi vil gerne samarbejde.”, understreger Søren Bjerg.

Blødgøring og nyt vandværk i Borup

Borup Vandværks forbrugere har i stigende grad udtrykt ønske om, at der foretages blødgøring af drikkevand. Ønsket skyldes gener forbundet med tilkalkning af varmevekslere, brusekabiner og husholdningsapparater.

Borup Vandværks bestyrelse har igangsat forprojekt om mulighederne for etablering af nyt fremtidssikret vandværk med blødgøring. Forprojektet er første fase af fyrtårnsprojektet FREMDIGIVAND. Projektet er støttet af Miljøstyrelsens MUDP program og er i samarbejde med Krüger og Danske Vandværker.

Efter planen skal der efteråret 2020 præsenteres et beslutningsoplæg til Borup Vandværks bestyrelse. Forprojektet vil fortælle om det teknisk og økonomisk er gennemførligt at igangsætte etablering af nyt vandværk i Borup.

Blødgøring

Reduktion af vandets hårdhed (blødgøring) ved fjernelse af Calcium og Magnesium er kendt fra udenlandske vandværker og fra industrien. I dansk sammenhæng er det fortsat nyt, at blødgøre drikkevand.

Er du som forbruger interesseret i at vide mere om blødgøring, mulige teknologier og samfundsøkonomiske effekter, så er der her adgang til nogle relevante dokumenter:

  • Blødgørings teknikker, deres funktion, samt fordele og ulemper. Rapport. Krüger.
  • Blødgørings teknikker, deres funktion, samt fordele og ulemper. Powerpoint præsentation. Krüger.
  • Blødt vand i en cirkulær økonomi. Analyse udarbejdet af Rambøll for Miljø- og Fødevareministeriet af de samfundsøkonomiske konsekvenser af blødgøring af drikkevand i Danmark.

Videre proces

Forår og efterår 2020 arbejdes der på forprojekt nyt Borup Vandværk. Det indbefatter: 

  • Specifikation og budget for etablering af nyt vandværk og blødgøring.
  • Myndighedsbehandling af blødgøring.
  • Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk tager stilling til om de ønsker et samarbejde med Borup Vandværk.

Generalforsamling 2020 forventes at kunne afholdes august/september 2020. Der vil bestyrelsen bede om mandat fra generalforsamlingen til at kunne tage beslutning om etablering af nyt vandværk, hvis forudsætningerne er tilstede.

Efteråret 2020, efter generalforsamlingen og inden endelig beslutning om nyt vandværk, vil der blive afholdt et borger- og dialogmøde om planerne for nyt vandværk og blødgøring.

Inden udgangen af 2020 forventer bestyrelsen i Borup Vandværk, at kunne tage beslutning om etablering af nyt vandværk skal igangsættes eller om projektet skal stoppes.