BORGERMØDE om nyt vandværk udsættes til 2021

6. november 2020

BORGERMØDE om nyt vandværk i Borup kan på grund af Covid-19 restriktioner ikke afholdes inden udgangen af 2020, som tidligere oplyst. Dato for borgermødet bliver fastsat, når Covid-19 situationen tillader større forsamlinger.

Projektering fortsætter naturligvis som planlagt, så vi kan fremlægge et samlet projektforslag, incl. budget, når vi kan afholde BORGERMØDE. Vores nabovandværk Nr. Dalby-Kimmerslev måtte desværre aflyse deres generalforsamling og har derfor ikke taget stilling til vores tilbud om at deltage i nyt vandværk i Borup. Borup Vandværk vil naturligvis gerne have dem med i projektet, men projektet kan gennemføres både med og uden Nr. Dalby-Kimmerslev Vandvær